Dragonfly Lore Rotating Header Image

Waterjuffer

De waterjuffers (Coenagrionidae) zijn de meest soortenrijke familie van de juffers (Zygoptera), één van de twee onderordes van de libellen (Odonata). In totaal zijn er 101 geslachten met 1143 verschillende soorten beschreven. In België en Nederland alleen al komen er vijftien soorten waterjuffers voor, of éénvierde van alle inheemse libellensoorten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>